ذوالقرنین

نام اصلی او عیاش بود، اول كسی بود كه بعداز

نوح پادشاه شد و مابین مشرق و مغرب را مالك شد

علیت اینكه او را دوالقرنین گفته اند بسیار ذكر

كرده اند ولی مطابق از مجمع البیان آورده است،

قرن به معنی قوت است، یعنی قوی و شجاع و صاحب

اقتدار.

 درقرآن داستان ذی القرنین اینچنین آمده است:.....

 

ذوالقرنین

نام اصلی او عیاش بود، اول كسی بود كه بعداز

نوح پادشاه شد و مابین مشرق و مغرب را مالك شد

علیت اینكه او را دوالقرنین گفته اند بسیار ذكر

كرده اند ولی مطابق از مجمع البیان آورده است،

قرن به معنی قوت است، یعنی قوی و شجاع و صاحب

اقتدار.

» : درقرآن داستان ذی القرنین اینچنین آمده است

بدرستی كه ماتمكین داریم برای او در زمین و عطاكردیم

به او از هر چیزی سببی - یعنی علم و قدرت - پس

پیروی كرد سببی را تا رسید به محل غروب آفتاب،

یافت آن را كه فرو می رفت در چشمه ای لجن آلود

یا گرم و یافت نزد آن قومی را.گفتیم:ای

ذوالقرنین!آیا عذاب خواهی كرد به كشتن كسی را كه

از كفر برنگردد یا اخذ خواهی كرد درمیان ایشان

نیكی را؟ گفت :اما كسی كه ستم كند (و شرك آورد )

پس او را عذاب خواهیم كرد، پس برمی گردد به سوی

پروردگارش پس عذاب خواهد كرد او را عذابی

نكر(غیرقابل باور )واما كسی كه ایمان بیاورد و

اعمال شایسته كند پس او را جزای نیكو هست و

بزودی خواهیم گفت : به او از امر خود آنچه آسان

باشد براو .پس دنبال سببی را نمود تا به محل طلوع

كردن آفتاب رسید، مردمی را یافت كه ازبرای

ایشان برای آفتاب بستری را كه ایشان را بپوشا ند

قرار ندادیم (از امام باقر (ع) روایت دارد كه :

منظور آنست كه خانه ساختن نمی دانستند......."ادامه دارد"

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 20 مرداد 1389    | توسط: آرش حسن پور    | طبقه بندی: داستان های مذهبی،     | نظرات()