شیطان به آنها نزدیك شد و گفت: آیا می دانید

پروردگار شما چرا شما را از این درخت منع كرد؟

<قسمت 5>اگر شما از این درخت ارتزاق كنید فرشته می شوید

و به علم و پادشاهی دست می یابید یا از زندگی

جاودانه بهره مند می گردید ولی چون شما فرشته

نیستید و این درخت نیز درخت جاویدانی است پس

سزاوار است تا از آن بخورید تا جاودان بمانید .

سپس برای اینكه اعتماد آنهاراجلب كند،قسم یاد كردكه قصدی جز خیر خواهی

ندارد،آنهانیز از آن درخت تناول كردند وبدین سبب چون سفارش خدا را سرپیچی

كردند،خداوندبهشت را بر انها تحریم كرد وبه آنها گفت : مگر شما را از این درخت برحذر

نكردم

و نگفتم كه شیطان دشمن آشكاری است برای شما؟

(طبق آنچه در آیه 12 سوره طه آمده است، پس از آنكه

آدم و حوا از آن درخت تناول كردند عورت آنها پدیدار شد(بی حجاب شدند ) و خواستند  كه از

برگ درختان  خود را بپوشانند)... (ادامه دارد)

- برگرفته از کتاب داستان پیامبران -

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 31 مرداد 1389    | توسط: مصطفی زربافی    | طبقه بندی: داستان های مذهبی،     | نظرات شما()